ผลิตภัณฑ์ GeIL ทุกชิ้นรับประกันตลอดชีพ (Life Time Warrantee)

ผลิตภัณฑ์ GeIL ทุกชิ้นรับประกันตลอดชีพ (Life Time Warrantee)

ผลิตภัณฑ์ GeIL ทุกชิ้นรับประกันตลอดชีพ (Life Time Warrantee)

1. สภาพผลิตภัณฑ์เมื่อดูจากภายนอก จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการแตกหัก ช๊อต ไหม้ หรือ มีสภาพที่แตกต่างไปจากปกติ ถึงแม้ว่าจะชิป ไหม้ภายในแต่ถ้าสภาพภายนอกปกติ การประกันก็ยังคงอยู่
2. การรับประกันของ GeIL จะครอบคลุมตั้งแต่กรณีเสียแบบใช้งานไม่ได้ รวมถึงการเสียแบบทำงานไม่เข้าคู่ ซึ่งจะทำงานได้เพียงตัวใดตัวหนึ่ง กรณีนี้จะเปลี่ยนเป็นคู่ กรุณานำมาเปลี่ยนเป็นคู่ หรืออาการเสียแบบที่ทำงานไม่ได้ตามคุณสมบัติที่ทาง GeIL รับรองไว้ก็สามารถนำมาเปลี่ยนตัว ใหม่ได้
3. GeIL จะยังคงมีผลิตภัณฑ์คืนให้กับผู้ใช้เสมอ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นจะไม่มีผลิตไอซีอีกแล้วต่อเนื่องไปอีก 3 ปี ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ลักษณะการประกัน

ยังมีผลิตจำหน่ายอยู่ คืนเป็นรุ่นเดิม ตัวใหม่
ผลิตภัณฑ์หยุดผลิตแล้ว
แต่ยังมีไอซีหน่วยความจำประเภทนั้นผลิตอยู่

คืนเป็นรุ่นเดิม ตัวใหม่
หรือ อัพเกรดเป็นรุ่นที่สูงกว่าตัวใหม่ โดยเพิ่มส่วนต่าง
หรือ ลดเกรดเป็นรุ่นต่ำกว่าตัวใหม่ พร้อมคืนส่วนต่าง
ผลิตภัณฑ์หยุดผลิตแล้ว และไอซีหน่วยความจำประเภทนั้นสิ้นสุดการผลิตแล้ว คืนเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่มีการผลิตในขณะนั้นแทน

เงื่อนไขการรับประกัน